Nie. Každý deň v jedálničku je iný. Jedálniček teda obsahuje 30dní, pričom každý deň je jedinečný, celé dni sa nikdy neopakujú ani niesú rovnaké. Cieľom je aj to, aby sa klient naučil kombinovať vhodné jedlá a potraviny vo vhodnom okamihu dňa.